Алдар цолтой ахмад настанд төрөөс нэмэгдэл, хөнгөлөлт олгох тухай цэсний мэдээллүүд